Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 is de AVG van kracht en dat heeft consequenties voor het omgaan met persoonsgegevens.

Vastleggen van persoonsgegevens

Wij leggen persoonsgegevens vast die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van ons werk. Dat betekent dat wij van iedereen die een abonnement heeft op één van onze diensten, de adresgegevens hebben vastgelegd.

Wij leggen geen zgn. bijzondere kenmerken (als geloof, ras, gezondheid) vast.

Wij leggen ook de persoonsgegevens vast van onze debiteuren en crediteuren; deze gegevens zijn vastgelegd in onze financiële systemen.

Wij verklaren nadrukkelijk dat wij geen gegevens vastleggen die niet direct noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de betreffende werkzaamheden.

Wij verklaren nadrukkelijk dat wij geen persoonsgegevens delen met derden, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Privacyrechten

Onder de AVG zijn een aantal rechten beschreven, waarbij het ‘recht op vergeten’ en het ‘recht op dataportabiliteit’ feitelijk nieuwe rechten zijn. Indien iemand op basis van de rechten die binnen AVG van toepassing zijn, hiervan gebruik wil maken dan is het handig om dat te doen via onze contact pagina

Leusden | 18 mei 2018